Závazné stanovisko č. 29 k výzvě č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS a střetu zájmů MAS

3. 5. 2022

ŘO IROP zveřejnil Závazné stanovisko č. 29 k výzvě č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS a střetu zájmů MAS.

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu vydal dne 29. dubna 2022 Závazné stanovisko č. 29 k výzvě č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin, kterým upřesňuje pro žadatele a příjemce, tj. místní akční skupiny, postupy kontrol a stanovení nápravných opatření včetně případného uplatnění finanční opravy u projektů MAS v 6. výzvě ŘO IROP při porušení podmínek souvisejících s činnostmi při zpracovávání projektů a související dokumentace nebo s vykonáváním jiných nedovolených činností uvedených v kapitole 2.10 Specifických pravidel pro výzvu č. 6 ŘO IROP.

Bližší informace naleznete v dokumentu Závazné stanovisko č. 29