Závazné stanovisko ŘO IROP č. 21 - úprava Obecných pravidel

10. 12. 2020

Řídicí orgán IROP vydává Závazné stanovisko č. 21.

Řídicí orgán IROP vydal dne 7.12. 2020 Závazné stanovisko č. 21, kterým informuje žadatele a příjemce o úpravě Obecných pravidel pro žadatele a příjemce verze 1.13 z 15. října 2019. Úprava se týká posuzování změn v osobě příjemce dotace. Bližší informace naleznete v dokumentu – Závazné stanovisko ŘO IROP č. 21.