Zdravotnictví je o krok blíže k čerpání 15 mld. Kč z ReactEU

23. 11. 2020

ReactEU je novým evropským investičním nástrojem, který umožní čerpat finanční prostředky v oblasti zdravotnictví už příští rok. Jedná se o mimořádné dodatečné zdroje na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU. ReactEU bude součástí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v současném programovém období 2014-2020 v rámci nově vytvořené prioritní osy 6: ReactEU.

Celková alokace pro Českou republiku činí přibližně 27 mld. Kč, z toho pro zdravotnictví se předpokládá alokace ve výši 56 %, tj. cca 15 mld. Kč. Bude možné dosáhnout až 100 % podpory nákladů a podpořit nemocnice z celé České republiky, včetně hl. m. Prahy. Podporovány budou investiční projekty na výstavby, rekonstrukce, modernizace vybraných pracovišť a pořízení přístrojového vybavení vč. lůžek a ventilátorů. Projekty budou muset být ukončeny do koce roku 2023 a musí zahrnovat opatření reagující na boj s Covid19 a jeho dopady a případnými dalšími infekčními nemocemi.

Dne 19. listopadu 2020 se uskutečnilo jednání Koncepční pracovní skupiny pro rozvoj a posílení odolnosti systému českého zdravotnictví s ohledem na využití prostředků ReactEU, byly odsouhlaseny oblasti podpory, rozložení alokace a finanční limity. Detailnější informace naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Oblasti podpory:Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby – Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů – JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště.
Předpokládaná výše alokace: 65 % z alokace pro zdravotnictví
Oprávnění žadatelé: poskytovatelé lůžkové péče zapojení ve standardizované síti urgentních příjmů (96 nemocnic)
Výše dotace: dle typu urgentního příjmu (nemocnice 1 typu max. 500 mil. Kč/3 projekty/žadatele, nemocnice 2 typu max. 150 mil. Kč/1 projekt/žadatele)

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty – Rozvoj péče o zvlášť ohrožené pacienty (onkologičtí pacienti, obézní pacienti, geriatričtí a dlouhodobě nemocní, osoby s duševními onemocněním)
Předpokládaná výše alokace: 20 % z alokace pro zdravotnictví
Oprávnění žadatelé: poskytovatelé lůžkové péče, definováni dle cílové skupiny
-onkologičtí pacienti – komplexní onkologická centra
-obézní pacienti (max. 2/ČR, nadregionální dopad)
-dlouhodobě nemocní – poskytovatelé lůžkové péče včetně odborných léčebných ústavů a rehabilitačních ústavů
-osoby s duševním onemocněním
Výše dotace: max. 250 mil./1 projekt/žadatele

Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb – Rozvoj významných laboratorních kapacit zdravotních ústavů a nemocnic, rozvoj infrastruktury hygienických stanic a rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic.

Předpokládaná výše alokace: 15 % z alokace pro zdravotnictví
Výše dotace: max. 250 mil. Kč/1projekt/žadatele (neplatí pro laboratoře)

Výzvy budou počátkem roku 2021 vyhlášeny Ministerstvem pro místní rozvoj, které je řídícím orgánem IROP.