Zdravotnictví je připraveno na čerpání prostředků z REACT-EU

26. 2. 2021

V návaznosti na schválení hodnotících kritérií Monitorovacím výborem IROP a upřesnění jednotlivých oblastí podpory koncepční skupinou REACT-EU a pracovní skupinou IROP uveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj avíza výzev.

Jejich cílem je informovat potenciální žadatele o základních parametrech budoucích výzev, podporovaných oblastech a požadavcích kladených na zpracování projektových žádostí. Avíza výzev jsou předběžným oznámením výzev a informují potenciální žadatele o základních parametrech budoucích výzev, podporovaných oblastech a o požadavcích kladených na zpracování projektových žádostí.  Systém pro zpracování žádostí o podporu MS2014+ bude zpřístupněn až po vyhlášení samotných výzev, které je plánováno na konec března 2021. V současné době nelze podávat projektové žádosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští jako první z řídicích orgánů, implementujících fondy EU, portál Konzultační servis IROP, který je určen pro řešení konkrétních dotazů do nového investičního nástroje REACT-EU.

Podrobné informace jsou uvedeny na stránce REACT-EU.