Změny v ohlašování zaměstnanců vyslaných do ČR

3. 12. 2019

Již od léta 2019 přechází povinnost ohlásit zaměstnance vyslaného do České republiky na jeho zahraničního zaměstnavatele. (Dříve měl tuto povinnost český subjekt, ke kterému byli zaměstnanci vysláni). Ohlášení musí být zasláno na místně příslušný úřad práce (odkazy na jednotlivá kontaktní pracoviště jsou zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2) nejpozději v den počátku vyslání. Zároveň je nutné ohlásit i konec vyslání nejpozději do 10 dnů po skončení vyslání. Příslušné formuláře (tzv. informace o vyslání pracovníka; informace o změně /ukončení vyslání a hromadná informace o zahájení/ukončení vyslání více pracovníků v češtině a angličtině) jsou k dispozici na serveru Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/web/cz/-/informace-o-vyslani-pracovnika-oznameni-zamestnavatele-vysilajici-spolecnosti-o-vyslani-pracovnika-ku-na-uzemi-ceske-republiky-dle-smernice-96-71-es-1, kde lze nalézt i další instrukce.

Na stránkách Státního úřadu inspekce práce lze nalézt shrnutí pravidel pro vysílání pracovníků do ČR v několika jazycích – v češtině, angličtině, francouzštině, polštině, ukrajinštině, němčině, bulharštině a rumunštině http://www.suip.cz/vysilani-pracovniku/. Kromě nového způsobu ohlášení vyslaných zaměstnanců má zahraniční zaměstnavatel povinnost vést evidenci zaměstnanců vyslaných do ČR. Také musí zajistit, aby všichni zaměstnanci měli v ČR na pracovišti svoji pracovní smlouvu (či obdobný dokument) s překladem do češtiny. Samozřejmostí je povinnost dodržovat vyjmenované pracovně-právní podmínky dle pravidel České republiky, pokud jsou tato pro vyslané zaměstnance výhodnější. Zahraniční zaměstnavatelé nesmějí se zapomenout ani na formulář A1, Evropský průkaz zdravotního pojištění, dodržování pravidel pro daně z příjmu a DPH či ohlášení kvalifikace aktivit, které jsou v ČR regulovány.

Problematice vysílání pracovníků v rámci EU se věnuje brožura „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“, kterou lze stáhnout zde: https://www.crr.cz/een/publikace-een/.