Znáte nešikovnou postavičku pana NAPO, který s oblibou nedodržuje bezpečnost při práci?

3. 4. 2020

Ano, je to ten, co trochu připomíná svým konáním Pata a Mata, a to svojí nešikovností a hlavně nedodržováním bezpečnosti při práci. Účastníci seminářů Enterprise Europe Network si možná na něj vzpomínají – krátké němé filmy (do 30 sekund) ho ukazují jako pracovníka různých profesí a v různých situacích, které při nedodržení správných bezpečnostních opatření vedou vždy ke katastrofě. EU-OSHA, tedy Evropská Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jich má ke stažení pro vaše potřeby již dlouhou řadu.

Napo se stal též hlavním zástupcem kampaní Zdravé pracoviště agentury EU-OSHA. Mnoho z jeho filmů s těmito kampaněmi souvisí nebo je podporuje. Dokonce se na některých akcích kampaně objevuje osobně!

Nyní EU-OSHA přišla s novými profesemi pana NAPO, které se obvykle dělají ve výškách. Video Napo a… práce ve výškách se s notnou dávkou typického humoru zabývá důležitými otázkami od hodnocení rizik a školení po prevenci pádů a zavádění alternativních řešení. Jednotlivé scény se věnují různým povoláním a situacím na pracovišti, kde může hrozit riziko pádu z výšky. A nebojte, je to krátké, úderné, zábavné a poučné. Možná si při zhlédnutí jeho „uklouznutí“ a pádů uvědomíte, že ani na vašem pracovišti není situace ideální… A pokud jde o stavebnictví, můžete se při prevenci na vašem pracovišti nechat inspirovat i staršími videy s panem NAPO https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-safe-site.