Zveřejnění nového článku z časopisu Veřejné zakázky

4. 1. 2022

V šestém čísle ročníku 2021 odborného časopisu Veřejné zakázky si můžete přečíst článek specialistů Centra na téma „překombinovaná“ zadávací dokumentace/zadávací podmínky z pohledu kontrolní praxe Centra pro regionální rozvoj České republiky.

O časopisu Veřejné zakázky

Časopis Veřejné zakázky je od roku 2003 tradiční odborné periodikum vycházející 6x ročně, které poskytuje důležité informace, novinky, rozhovory, fóra názorů a odborné texty v celé šíři problematiky veřejného zadávání. Rubriky časopisu se převážně věnují legislativě a aplikační praxi jak z pohledu uchazečů, tak z pohledu zadavatelů, a dále sdílením dobré i špatné praxe v podobě případových studií. Cílem časopisu Veřejné zakázky je být pomocníkem všem zainteresovaným subjektům vedoucí ke zkvalitnění, zkulturnění a profesionalizaci veřejných zakázek v České republice.

Další podrobnosti o veřejných zakázkách v projektech IROP pohledem Centra si můžete najít na naší speciální stránce k VZ. 

Všechny odborné články našich specialistů na veřejné zakázky jsou zveřejněné níže: