O nás - Centrum

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Organizace byla založena 20. prosince 1996 pod názvem Regionální rozvojová agentura ČR, v letech 1997-2015 působila pod názvem Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR), od 1. června 2015 dosud pod názvem Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum).

Centrála sídlí na adrese U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice, organizace má dále pobočky v každém krajském městě pro program IROP a v každém regionu NUTS II pro programy přeshraniční spolupráce. Aktuálně má Centrum přes pět set zaměstnanců.

Již od roku 1999 je hlavní náplní činnosti organizace podpora regionální politiky vlády realizovaná 
z evropských prostředků. Centrum se věnuje především  administraci a kontrole čerpání evropských fondů.

V minulých programovacích obdobích administrovalo projekty předvstupní pomoci z programů PHARE, ISPA a SAPARD, v období 2004-2006 mělo na starosti programy Společný regionální operační program (SROP), Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) a INTERREG. V programovém období 2007-2013 mělo Centrum na starosti administraci Integrovaného operačního programu, operačního programu Technická pomoc a všech programů přeshraniční spolupráce,
v období 2014-2020 se jedná o Integrovaný regionální operační program (IROP) a opět programy přeshraniční spolupráce.

Centrum je také součástí celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network.

V minulých letech se Centrum podílelo také na realizaci vybraných národních programů regionálního rozvoje.

Politika kvality

Centrum pro regionální rozvoj České republiky má kontinuálně zavedený a certifikovaný systém řízení kvality dle normy ISO 9001 již od roku 2003.

Certifikovanými činnostmi Centra v současné době jsou:

  • Implementace programů a iniciativ EU včetně zajištění odborného konzultačního servisu
  • podpora digitalizace procesů a funkčních ICT řešení Centra
  • Poskytování poradenských služeb prostřednictvím evropské sítě Enterprise Europe Network  

Dlouhodobá zkušenost s realizací projektů podporovaných EU, vlastní řídicí a organizační systémy a certifikace podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 umožňují Centru rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých programů i zákazníků při dodržení vysoké kvality. 

(PDF, 588.3 kB)
(PDF, 263.82 kB)

Všichni zaměstnanci Centra se řídí etickým kodexem organizace.

Veřejné zakázky:

Přílohy:


Strategie Centra do roku 2025

V Centru jsme na konci roku 2019 definovali strategii na dalších 5 let, v níž určujeme svou vizi, hodnoty, vymezujeme strategické směry, na které se chceme zaměřit, a tyto směry, rozpracované do strategických cílů, plánujeme dosáhnout.

Strategie Centra 2025

Výroční zprávy Centra: